hinduism

  • Põhimõtteliselt on ju kõik religioonid ühesugused?!

    Esmalt tuleks öelda, et kõik teed ei vii Rooma. Sama pinnapealne müüt on see, et kõik religioonid viivad välja (ühe) Jumalani. Vaatame konkreetselt kõige levinumaid maailmareligioone – need on põhiolemuselt ja eesmärgilt väga erinevad.