igavene elu

  • Kristuse ja inimeste surnust ülestõusmine

    Teema: "Kristuse ja inimeste surnust ülestõusmine" (+palve); Kirjakoht: 1Kr 15:20-34; Jh 10:17-18. Ap 2:24. Kristus on Jumal ja tal on meelevald, mida inimesel ei ole. 1Tm 6:16. 1Ms 2:17. Inimese hing on surelik. 1Ms 3:19. Rm 6:23. Jh 17:2-3, 6:47. Jumal võib anda igavese elu surma asemel. Rm 5:12-21. 1Ms 3:22. Tn 12:2. Js 26:14,19. Ps 49:16. 1Ms 5:24. 2Kn 2:11. Mis toimub peale surmahetke? Js 14:15. Lk 16:23, 23:43. 2Pt 2:4. Rm 10:17. Kg 3:18-21, 9:5-6. (Allan Hallik) (Kuulatud: 8x) 10 Nov. 2004
  • Ma usun Jumalasse, milleks veel Jeesust uskuda?

    Piibel õpetab, et Jumal on püha ja õiglane ning armastab oma loodut, k.a inimesi. Piibel kõneleb ka sellest, et iga inimene on oma Loojast võõrandunud - teinud pattu - ning patu tagajärjeks on osaduse katkemine Jumalaga ning lõpuks ka igavene hukatus. "Patu palk on surm" (Rm 6:23).