Jumal

  • Kui Jumal on hea ja kõikvõimas, miks siis on kurjust ja kannatust?

    Piibli järgi Jumal ei loonud kurjust ega kannatust. Tema loodud maailm oli täiuslikult hea, kaasa arvatud inimene. Suur osa kannatustest tuleneb aga inimeste kurjast valikust.

  • Ma usun Jumalasse, milleks veel Jeesust uskuda?

    Piibel õpetab, et Jumal on püha ja õiglane ning armastab oma loodut, k.a inimesi. Piibel kõneleb ka sellest, et iga inimene on oma Loojast võõrandunud - teinud pattu - ning patu tagajärjeks on osaduse katkemine Jumalaga ning lõpuks ka igavene hukatus. "Patu palk on surm" (Rm 6:23).

  • Põhimõtteliselt on ju kõik religioonid ühesugused?!

    Esmalt tuleks öelda, et kõik teed ei vii Rooma. Sama pinnapealne müüt on see, et kõik religioonid viivad välja (ühe) Jumalani. Vaatame konkreetselt kõige levinumaid maailmareligioone – need on põhiolemuselt ja eesmärgilt väga erinevad.